Aktuálně

Novadus s.r.o.

 

Firma byla založena v roce 1992 jako spol. s r. o.


Přes vývoj v orientaci na různé druhy stavební činnosti se náplň ustálila na výstavbě vodovodních a kanalizačních sítí včetně příslušných objektů a technologií. 

Dále firma provádí zemní práce všeho druhu, revitalizace rybníků a v minulosti realizovala i řadu rekonstrukcí památkových objektů se specializací na fasády a střechy.

Zkušenosti z minulých let jsou i v oblasti průmyslových staveb a samozřejmě i z výstavby rodinných domků či jejich rekonstrukcí. V poslední době však byly prováděny, porovnáním finančních objemů, převážně práce na stavbách inženýrských sítí, což je i ve výhledu do budoucna cílem naší firmy.

 

V roce 2006 jsme z investic města Příbram zrekonstruovali lyžařský svah na Padáku , vybavili jej a stali se jeho provozovatelem na léta 2006 až 2013.

 

Po stránce odborného vedení je firma obsazena techniky se vzděláním a zkušenostmi z pozemního stavitelství a z vodohospodářských staveb. Oba obory jsou podloženy autorizacemi jako autorizovaný inženýr, člen ČKAIT.
Firma je rovněž aktivním členem Okresní hospodářské komory v Příbrami.
Od roku 2002 je firma přijata za člena sdružení SOVAK

lyžařský areál padák příbram

V letech 2011 – 2013 získala firma z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ podporu v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Na základě III. výzvy „ ICT v podnicích" byl zpracován projekt Efektivní IS ve firmě NOVADUS, který umožnil implementaci nového ERP systému pro sjednocení ekonomické agendy a zlepšení kvality plánování výrobních procesů. Rovněž v rámci tohoto projektu došlo k doplnění kvalitnějším HW a v neposlední řadě i k vytvoření těchto webových stránek.