Tři Trubky - oprava pláště a sociálního zařízení SVZ

Typ

Pozemní stavby

Klient

ČR - Ministerstvo obrany

Realizace

2011 - 2011

Oprava sociálního zařízení, nové příčky, omítky, dlažby. Zateplení stropu, zárubně, dveře, zařizovací předměty, nové rozvody.

Oprava obvodového pláště a balkonu.

V letech 2011 – 2013 získala firma z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ podporu v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Na základě III. výzvy „ ICT v podnicích" byl zpracován projekt Efektivní IS ve firmě NOVADUS, který umožnil implementaci nového ERP systému pro sjednocení ekonomické agendy a zlepšení kvality plánování výrobních procesů. Rovněž v rámci tohoto projektu došlo k doplnění kvalitnějším HW a v neposlední řadě i k vytvoření těchto webových stránek.