Sedlčany-inženýrské sítě zóna 7

Typ

vodovody a kanalizace

Klient

MěÚ Sedlčany

Realizace

2012 - 2012

kanalizace PVC DN 300 v délce 274 m, přípojky PVC DN 150 v délce 122 m

vodovod IPE d 90 v délce 172 m, přípojky IPE d 1" v délce 98 m

V letech 2011 – 2013 získala firma z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ podporu v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Na základě III. výzvy „ ICT v podnicích" byl zpracován projekt Efektivní IS ve firmě NOVADUS, který umožnil implementaci nového ERP systému pro sjednocení ekonomické agendy a zlepšení kvality plánování výrobních procesů. Rovněž v rámci tohoto projektu došlo k doplnění kvalitnějším HW a v neposlední řadě i k vytvoření těchto webových stránek.