Malý Drahlín vodojem

Typ

Vodohospodářské stavby

Klient

Obec Drahlín

Realizace

2014 - 2014

vodojem 2x13m3 včetně propojení na stávající přívod z vodních zdrojů

dodávka a montáž technologie

 

V letech 2011 – 2013 získala firma z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ podporu v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Na základě III. výzvy „ ICT v podnicích" byl zpracován projekt Efektivní IS ve firmě NOVADUS, který umožnil implementaci nového ERP systému pro sjednocení ekonomické agendy a zlepšení kvality plánování výrobních procesů. Rovněž v rámci tohoto projektu došlo k doplnění kvalitnějším HW a v neposlední řadě i k vytvoření těchto webových stránek.