Členství v organizacích

Po stránce odborného vedení je firma obsazena techniky se vzděláním a zkušenostmi z pozemního stavitelství a z vodohospodářských staveb. Oba obory jsou podloženy autorizacemi jako autorizovaný inženýr, člen ČKAIT.
Firma je rovněž aktivním členem Okresní hospodářské komory v Příbrami.
Od roku 2002 je firma přijata za člena sdružení SOVAK.

V letech 2011 – 2013 získala firma z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ podporu v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Na základě III. výzvy „ ICT v podnicích" byl zpracován projekt Efektivní IS ve firmě NOVADUS, který umožnil implementaci nového ERP systému pro sjednocení ekonomické agendy a zlepšení kvality plánování výrobních procesů. Rovněž v rámci tohoto projektu došlo k doplnění kvalitnějším HW a v neposlední řadě i k vytvoření těchto webových stránek.