zkoušky těsnosti kanalizace vzduchem

 

 

Zkoušky těsnosti kruhového potrubí (bez rozdílu materiálu, délky úseků do 100 bm), cena dle průměru za úsek

do DN 200 mm

1.600,- Kč

do DN 500 mm

2.200,- Kč

do DN 800 mm

3.300,- Kč

do DN 1000 mm

3.900,- Kč

nad DN 1000 mm

individuální kalkulace

 

 

Cena obsahuje: osazení 2 ks tlakových uzávěrů do potrubního úseku, natlakování úseku vzduchem dle požadované metody, provedení zkoušky, sběr dat, vyhodnocení a vystavení protokolu

 

Možné individuální přirážky k ceně:

  • provedení zkoušky za provozu kanalizace ................................. 50 - 100% sazby
  • ztížené podmínky na staveništi (příjezd, hloubky ...) ................ 10 - 30% sazby
  • utěsnění přípojek v šachtách (do DN 300 mm) ......................... 250,- Kč/ks
  • utěsnění přípojek mimo šachty ............................................. samostatná kalkulace

Dopravné se účtuje ve výši 16,- Kč/km
K cenám je připočteno DPH dle platných předpisů

V letech 2011 – 2013 získala firma z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ podporu v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Na základě III. výzvy „ ICT v podnicích" byl zpracován projekt Efektivní IS ve firmě NOVADUS, který umožnil implementaci nového ERP systému pro sjednocení ekonomické agendy a zlepšení kvality plánování výrobních procesů. Rovněž v rámci tohoto projektu došlo k doplnění kvalitnějším HW a v neposlední řadě i k vytvoření těchto webových stránek.