tlakové zkoušky vodovodních řadů

Tlakové zkoušky vodovodních řadů

 

se oceňují na základě individuální kalkulace dle požadavků zákazníka na rozsah zkoušek. Ke zkoušce je vystaven protokol dle ČSN  75  59  11.

Služby neuvedené v ceníku se sjednávají na základě individuální kalkulace
Při větším rozsahu prací lze uplatnit množstevní slevy
Dopravné se účtuje ve výši 22,- Kč/km
K cenám je připočteno DPH dle platných předpisů

V letech 2011 – 2013 získala firma z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ podporu v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Na základě III. výzvy „ ICT v podnicích" byl zpracován projekt Efektivní IS ve firmě NOVADUS, který umožnil implementaci nového ERP systému pro sjednocení ekonomické agendy a zlepšení kvality plánování výrobních procesů. Rovněž v rámci tohoto projektu došlo k doplnění kvalitnějším HW a v neposlední řadě i k vytvoření těchto webových stránek.