Kamera, ostatní služby

Zabývá se Vaše firma výstavbou vodovodních či kanalizačních řadů?
Požaduje po Vás zákazník či provozovatel kontrolu provedeného díla ?
Potřebujete zjistit stav vaší kanalizace?

nabízíme Vám:

  • optickou inspekci potrubí kamerovým systémem firmy Ibak s kamerou Orion 2 a se samostatným pojezdem,
  • tlakové zkoušky vodovodních řadů,
  • zkoušky těsnosti kanalizace vzduchem dle ČSN EN 1610
V letech 2011 – 2013 získala firma z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ podporu v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Na základě III. výzvy „ ICT v podnicích" byl zpracován projekt Efektivní IS ve firmě NOVADUS, který umožnil implementaci nového ERP systému pro sjednocení ekonomické agendy a zlepšení kvality plánování výrobních procesů. Rovněž v rámci tohoto projektu došlo k doplnění kvalitnějším HW a v neposlední řadě i k vytvoření těchto webových stránek.