Aplikace ochranných nátěrů

Prevence graffiti

Aplikace ochranných nátěrů programu AntiGraffiti je vysoce účinný způsob boje proti následkům činnosti sprejerů. Nátěry chrání proti vniknutí nástřiků graffiti do hloubky podkladu u stávajících i nově realizovaných objektů a to i památkově chráněných. Uplatnění těchto nátěrů je u vnitřních i venkovních omítek, betonu, cihel, pískovce, přírodních a umělých kamenů, plastových podkladů, skla, hliníku a pod. 

Hlavní výhody preventivních nátěrů:

  • chrání proti vniknutí nástřiků graffiti do hloubky podkladu
  • velmi snadné odstraňování nástřiků vytvořených sprejery
  • psychologické hledisko - již při nástřiku barvy dochází k jejímu částečnému stékání, což samo o sobě často odradí sprejera v pokračování
  • odpuzuje vodu, odolné proti nepřízni počasí
  • odolává nepříznivým účinkům kyselin a alkalických látek
  • zvyšuje životnost omítky
  • přípravky odpovídají legislativě v zemích EU
  • používáme jak české, tak zahraniční produkty
V letech 2011 – 2013 získala firma z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ podporu v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Na základě III. výzvy „ ICT v podnicích" byl zpracován projekt Efektivní IS ve firmě NOVADUS, který umožnil implementaci nového ERP systému pro sjednocení ekonomické agendy a zlepšení kvality plánování výrobních procesů. Rovněž v rámci tohoto projektu došlo k doplnění kvalitnějším HW a v neposlední řadě i k vytvoření těchto webových stránek.