Vodohospodářské stavby

Provádíme stavby inženýrských sítí-vodovodů, gravitačních i tlakových kanalizací,, čerpacích stanic a výtlaků z nich. Máme zkušenosti i se stavbami drenáží a dešťových kanalizací, trativodů  a vsakovacích objektů , retenčních nádrží

Stavby provádíme vlastními pracovníky, kteří jsou vyškoleni pro svařování  plastového potrubí systémem „na tupo“ i pomocí elektrotvarovek.  Máme bohaté zkušenosti  s pokládkou nejen plastového potrubí ale i potrubí z kameniny, betonu nebo sklolaminátu.

V letech 2011 – 2013 získala firma z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ podporu v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Na základě III. výzvy „ ICT v podnicích" byl zpracován projekt Efektivní IS ve firmě NOVADUS, který umožnil implementaci nového ERP systému pro sjednocení ekonomické agendy a zlepšení kvality plánování výrobních procesů. Rovněž v rámci tohoto projektu došlo k doplnění kvalitnějším HW a v neposlední řadě i k vytvoření těchto webových stránek.