kamerová inspekce kanalizace

Kamerový systém

Technické parametry kamery:

  • -rozsah použití pro potrubí DN 150 až DN 700
  • -dosah 175 metrů, rozsah použití 0°C + 40°C
  • -úhel vyklápění 120°, úhel otáčení nekonečný
  • -měření spádu úseků kanalizace
  • -barevný výstup, TV norma NTSC/PAL
  • -pořízení záznamu na nosiče CD/DVD
  • -Prohlídka kanalizace je nahrána na pevný disk PC, následuje vypálení na CD/DVD a tisk sklonu a grafického protokolu o prohlídce.
  • -Údaje jsou zaznamenány programem IKAM a následně zpracovány programem DVD Writer

Použití:

rychlé, přesné zjištění druhu, místa a rozsahu poruchy, sledování průběhu oprav kanalizace, inspekce před uplynutím záruční doby, kontrola vyčištěné kanalizace, dokumentace pro reklamační řízení, průzkum rozsahu znečištění, průzkum nepřístupných prostor, kontrola nových sítí

V letech 2011 – 2013 získala firma z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ podporu v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Na základě III. výzvy „ ICT v podnicích" byl zpracován projekt Efektivní IS ve firmě NOVADUS, který umožnil implementaci nového ERP systému pro sjednocení ekonomické agendy a zlepšení kvality plánování výrobních procesů. Rovněž v rámci tohoto projektu došlo k doplnění kvalitnějším HW a v neposlední řadě i k vytvoření těchto webových stránek.