zkoušky těsnosti kanalizace vzduchem

 

zkoušky těsnosti potrubí tlakovým vzduchem dle ČSN EN 1610, Ö-Norm B2503, ATV 143 Teil 6, oblast měření -300 až +300 mbar, zkoušky kanalizačních šachet podtlakem, kalibrované zkušební zařízení, vystavení podrobného protokolu (i ve formátu pdf).

Není třeba zajišťovat velké množství vody pro zkoušky vodotěsnosti, kratší doba provádění zkoušek, rychlé zjištění stavu těsnosti potrubí.

V letech 2011 – 2013 získala firma z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ podporu v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Na základě III. výzvy „ ICT v podnicích" byl zpracován projekt Efektivní IS ve firmě NOVADUS, který umožnil implementaci nového ERP systému pro sjednocení ekonomické agendy a zlepšení kvality plánování výrobních procesů. Rovněž v rámci tohoto projektu došlo k doplnění kvalitnějším HW a v neposlední řadě i k vytvoření těchto webových stránek.