rybníky, vodní toky

Vlastní technikou provádíme i novostavby a rekonstrukce nebo opravy  rybníků a vodních toků. Provádíme nejen odbahnění a čištění koryt ale i stavby hrází a zařízení pro odvodnění rybníků, zpevňování břehů a úpravu koryt.

V letech 2011 – 2013 získala firma z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ podporu v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Na základě III. výzvy „ ICT v podnicích" byl zpracován projekt Efektivní IS ve firmě NOVADUS, který umožnil implementaci nového ERP systému pro sjednocení ekonomické agendy a zlepšení kvality plánování výrobních procesů. Rovněž v rámci tohoto projektu došlo k doplnění kvalitnějším HW a v neposlední řadě i k vytvoření těchto webových stránek.