ČOV, úpravny vody

Máme řadu zkušeností s výstavbou čistíren odpadních vod pro jednotlivé domy i pro obce a města.

Stavby provádíme především vlastními pracovníky, kteří mají s těmito stavbami  bohaté zkušenosti.

Provádíme také stavby přečerpávacích stanic, hydroforových stanic , vodojemů a úpraven vod.

V letech 2011 – 2013 získala firma z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ podporu v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Na základě III. výzvy „ ICT v podnicích" byl zpracován projekt Efektivní IS ve firmě NOVADUS, který umožnil implementaci nového ERP systému pro sjednocení ekonomické agendy a zlepšení kvality plánování výrobních procesů. Rovněž v rámci tohoto projektu došlo k doplnění kvalitnějším HW a v neposlední řadě i k vytvoření těchto webových stránek.