Inženýrské služby a poradenství

Poradenství:

 

Naši zaměstnanci - autorizované osoby mají dlouholeté zkušenosti a ty využíváme také na případné poradenské služby nebo konzultace v oborech pozemních, vodohospodářských a dopravních staveb.

 

Inženýrské služby

 

Provádíme také stavební dozor a činnost koordinátora BOZP. Využíváme k tomu našich zaměstnanců s příslušným oprávněním nebo autorizací.

V letech 2011 – 2013 získala firma z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ podporu v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Na základě III. výzvy „ ICT v podnicích" byl zpracován projekt Efektivní IS ve firmě NOVADUS, který umožnil implementaci nového ERP systému pro sjednocení ekonomické agendy a zlepšení kvality plánování výrobních procesů. Rovněž v rámci tohoto projektu došlo k doplnění kvalitnějším HW a v neposlední řadě i k vytvoření těchto webových stránek.