Kolešovice kanalizace

Type

vodovody a kanalizace

Client

Hakov s.r.o. Hranice

Realization

2011 - 2011

Kanalizace  KT DN 300,250, 200 v délce 3 656 m PVC DN 250, 200, 150 v délce 233 m

V letech 2011 – 2013 získala firma z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ podporu v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Na základě III. výzvy „ ICT v podnicích" byl zpracován projekt Efektivní IS ve firmě NOVADUS, který umožnil implementaci nového ERP systému pro sjednocení ekonomické agendy a zlepšení kvality plánování výrobních procesů. Rovněž v rámci tohoto projektu došlo k doplnění kvalitnějším HW a v neposlední řadě i k vytvoření těchto webových stránek.