Podzemní kontejnery na separovaný odpad

Type

Pozemní stavby

Client

Město Dobříš

Realization

2014 - 2014

 

Výstavba podzemních kontejnerů na separovaný odpad ve třech lokalitách. Každé stanoviště obsahuje 3 podzemní kontejnery o vel. 3m3.

V letech 2011 – 2013 získala firma z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ podporu v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Na základě III. výzvy „ ICT v podnicích" byl zpracován projekt Efektivní IS ve firmě NOVADUS, který umožnil implementaci nového ERP systému pro sjednocení ekonomické agendy a zlepšení kvality plánování výrobních procesů. Rovněž v rámci tohoto projektu došlo k doplnění kvalitnějším HW a v neposlední řadě i k vytvoření těchto webových stránek.