Vlašim-historické centrum-kanalizace

Type

vodovody a kanalizace

Client

STRABAG a.s. Beroun

Realization

2009 - 2009

kanalizace DN 500,300,200,150 kameninové potrubí v délce 716 m, RŠ 16 kusů, UV 34 kusů

V letech 2011 – 2013 získala firma z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ podporu v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Na základě III. výzvy „ ICT v podnicích" byl zpracován projekt Efektivní IS ve firmě NOVADUS, který umožnil implementaci nového ERP systému pro sjednocení ekonomické agendy a zlepšení kvality plánování výrobních procesů. Rovněž v rámci tohoto projektu došlo k doplnění kvalitnějším HW a v neposlední řadě i k vytvoření těchto webových stránek.