Volenice část Bubovice - vodojem a vodovod

Type

vodovody a kanalizace

Client

Obec Volenice

Realization

2014 - 2014

Zlepšení kvality a systému zásobování pitnou vodou

vodovodní řad d 90,63  v celk.délce 552,4 m, přepojení 18 ks přípojek

vodojem vč.technologie

V letech 2011 – 2013 získala firma z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ podporu v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Na základě III. výzvy „ ICT v podnicích" byl zpracován projekt Efektivní IS ve firmě NOVADUS, který umožnil implementaci nového ERP systému pro sjednocení ekonomické agendy a zlepšení kvality plánování výrobních procesů. Rovněž v rámci tohoto projektu došlo k doplnění kvalitnějším HW a v neposlední řadě i k vytvoření těchto webových stránek.