Obchodní centrum KIK Dobříš

Type

vodovody a kanalizace

Client

PS Slovácko s.r.o.Kunovice

Realization

2013 - 2013

splašková a dešťová kanalizace, vodovodní přípojka, sadové úpravy, komunikace

V letech 2011 – 2013 získala firma z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ podporu v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Na základě III. výzvy „ ICT v podnicích" byl zpracován projekt Efektivní IS ve firmě NOVADUS, který umožnil implementaci nového ERP systému pro sjednocení ekonomické agendy a zlepšení kvality plánování výrobních procesů. Rovněž v rámci tohoto projektu došlo k doplnění kvalitnějším HW a v neposlední řadě i k vytvoření těchto webových stránek.