Bohostice-rozšíření K a V, výměna vodovodu a přípojek

Type

vodovody a kanalizace

Client

Hortanol

Realization

2014 - 2014

 

Kanalizace DN250 v délce 1333m, výtlak d 63-90 v délce 414 m,čerpací šachta, vodovod PE d 63-100 v délce 1392 vč.přípojek

V letech 2011 – 2013 získala firma z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ podporu v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Na základě III. výzvy „ ICT v podnicích" byl zpracován projekt Efektivní IS ve firmě NOVADUS, který umožnil implementaci nového ERP systému pro sjednocení ekonomické agendy a zlepšení kvality plánování výrobních procesů. Rovněž v rámci tohoto projektu došlo k doplnění kvalitnějším HW a v neposlední řadě i k vytvoření těchto webových stránek.