Kolešovice kanalizace

Type

vodovody a kanalizace

Client

Hortanol spol. s r.o.

Realization

2014 - 2015

kanalizace kameninová DN 300, DN 250  v délce 2005m, tlaková kanalizace PE D 90 v délce 288 m, ČS1 a ČS 2 vč.vystrojení

V letech 2011 – 2013 získala firma z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ podporu v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Na základě III. výzvy „ ICT v podnicích" byl zpracován projekt Efektivní IS ve firmě NOVADUS, který umožnil implementaci nového ERP systému pro sjednocení ekonomické agendy a zlepšení kvality plánování výrobních procesů. Rovněž v rámci tohoto projektu došlo k doplnění kvalitnějším HW a v neposlední řadě i k vytvoření těchto webových stránek.